O nás

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností, obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti.

Hlásí se k „Úmluvě o právech dítěte“ a „Listině práv a svobod“ a podílí se na naplňování jejich zásad.


Klubovna 14

Jsme malá pionýrská skupina se sídlem ve Zlíně založena roku 1990. Díky dlouholeté praxi v oblasti práce s dětmi a mládeží máme bohaté zkušenosti, které se snažíme dále rozvíjet.

Během celého roku pořádáme víkendové pobyty, které se konají většinou jednou za měsíc až dva, jednodenní výlety do přírody, volnočasové aktivity apod. Každý týden během školního roku v úterý 16:30-18:00 probíhá schůzka v naší klubovně na Podvesné XIV. Každoročně pak v období letních prázdnin probíhá tábor, který je vždy veden tématicky ( např. Vikingové, Superhrdinové, Harry Potter, Indiánské léto, Jumanji a další ).

S dětmi pracují kvalifikovaní vedoucí a instruktoři, kteří jsou na práci s dětmi řádně proškoleni a prozkoušeni. Víkendové pobyty a tábory povětšinou probíhají na táborové základně Švrčkovo nedaleko Újezdu u Valašských Kloubouk. Chata je v klidném prostředí přírody Bílých Karpat.


Snažíme se u dětí rozvíjet znalosti přírody, tábornictví, turistiky a mnoha dalším zajímavých činností.